Moravská gobelínová manufaktura


[ English ] [ Deutsch ] [ Česky ]

JAN T. STRÝČEK, akademický malíř

2. 12. 1949narozen v Jindřichově Hradci
1968–1974Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (Textilní ateliér)
1974–1978věnuje se malbě a volné grafice v Brně
1978–1988autorsky tká rozsáhlé cykly tapiserií Velké koupání a Dětské představení, vedoucí výtvarník a restaurátor Kobercových a gobelínových dílen ve Valašském Meziříčí
1989–1993pracuje na pohyblivých objektech ve Strážovicích
1993-2007ředitel, odborný vedoucí restaurátorské dílny a výtvarník Moravské gobelínové manufaktury, spol. s r. o., realizuje desítky tapiserií a ručně vázaných koberců do interiérů podle návrhů vlastních i přizvaných autorů
1994iniciuje a realizuje projekt Actual Textile Art
1995–1999cyklus vázaných tapiserií Česká cesta
2004autor projektu a výtvarných návrhů Tapiserie – Sladké zboží
2005–2006cyklus gobelínů Slova
2007cyklus gobelínů Tráva


[nahoru]

[ Přihlásit ]