Moravská gobelínová manufaktura


[ English ] [ Deutsch ] [ Česky ]

Gobelínka umožňuje skupinám návštěvníků nahlédnout do svých dílen.

Při exkurzi mají návštěvníci možnost prohlédnout si tkalcovské vybavení z přelomu 19. a 20. století (tkalcovské stavy, postřihovačku, přadenovačku, skačku), na kterém dodnes pracují zkušené tkadleny a vazačky.

V kobercové dílně je možno vidět, jak se řeže barvená vlna než z ní může začít vznikat koberec, jakým způsobem se váží kobercové uzlíky, k čemu slouží člunek a jak se přenáší vzor z výtvarného návrhu do právě vznikající ručně vázané tapiserie.

Gobelínová dílna přiblíží návštěvníkům jak pracně vzniká klasický gobelín technikou, která se nemění již více než 2000 let. Dozví se zde, co je to pauza, proč je možno vidět gobelín teprve až když je celý hotový a k čemu slouží při tkaní gobelínů vidlička.

Vyjímečná je příležitost sledovat při práci odborné restaurátorky, které se s nesmírnou pečlivostí a zručností podílejí na zachování historických gobelínů dalším generacím.

Rozšířili jsme výstavní expozici gobelínů a koberců. V současné době je možnost shlédnout cykly tapiserií Česká cesta, Slova, Sladké zboží a realizace od autorů: Karel Malich, Michal Rittstein, Ivan Komárek, Margita Titlová, Zorka Ságlová, Ivan Ouhel, Milan Grygar, Ivan Chatrný, Jiří Valoch a další. Jsou zde instalovaná i díla vzniklá v období před druhou světovou válkou od autorů: Rudolf Schlattauer, Jaro Kučera, Hanuš Schwaiger, Eduard Milén, Jožka Baruch, prof.Nožička, arch. Josef Místecký, Ladislav Sutnar.

Prohlídka může být zakončena promítnutím filmu z historie dílny či zpracování vlny. K dispozici je nově otevřená kavárna, kde máte možnost drobného občerstvení.

Exkurze pořádáme ve všední dny pro skupiny minimálně deseti návštěvníků a je nutno se na ně objednat nejpozději tři pracovní dny předem (vstupné 40,-Kč za osobu). Při nižším počtu návštěvníků je cena za skupinu 400,- Kč. Vstup do galerie gobelínů bez výkladu a shlédnutí provozu je možný i pro jednotlivce, poplatek je 40,- Kč/os.[nahoru]

[ Přihlásit ]